VOORWAARDEN ABONNEMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENT BAAI

Wat omvat het abonnement

Het abonnement omvat 10% korting bij deelnemende netwerkpartners van BAAI (zie vermelding op de website van BAAI) op:

  • Behandelingen
  • Opleidingen
  • Workshops**
  • Producten uit de showroom/webshop
  • Festivals en Overige activiteiten

**geldt niet voor bars class

Aanmelden en opzeggen

Aanmelden

Aanmelden voor een abonnement kan via het formulier op de website van BAAI. Uw abonnement start met ontvangst van het abonnementspasje waarop uw unieke code staat vermeld. Het abonnement geldt tot wederopzegging.

Opzeggen

Het abonnement kan per e-mail of schriftelijk worden opgezegd. De opzegtermijn is 1 maand. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand.

U kunt via info@baai.nu uw opzegging regelen onder vermelding van uw naam en adres. Uw opzegging is definitief zodra u een mailbevestiging van ons heeft ontvangen. Deze mail is tevens uw bewijs van uitschrijving. Indien u de bevestiging niet heeft ontvangen, kunt u bellen met BAAI zodat u deze alsnog ontvangt.

Betaling

Betaling geschiedt via automatische incasso. Maandelijks wordt rond de 25e tot het moment van opzegging een bedrag van € 10,- van uw rekening afgeschreven.

Communicatie

Adres of emailwijzigingen kunt u mailen naar info@baai.nu. Indien wij belangrijke informatie voor u hebben betreffende uw abonnement, informeren wij u per mail of per post.

Tarief wijziging

BAAI behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden – tenzij anders afgesproken – vanaf het moment waarop deze door BAAI wordt doorgevoerd.

Indien u als abonnee zich niet kan verenigen met deze prijsverhoging, bent u gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan BAAI. Indien BAAI deze mededeling niet binnen dertig dagen nadat u de kennisgeving inzake de prijsverhoging heeft ontvangen, althans nadat u als abonnee redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijsverhoging, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met de prijsverhoging.


kracht-door-verbinding-baai

De netwerkpartners van Baai zijn, door samenwerking, in staat om jou op een dieper niveau daar te brengen waar jij naar toe wilt. Dit alles vanuit de Liefde, kwaliteiten en mogelijkheden die wij je kunnen bieden. Denk er eens over om een combi aan te gaan en wie weet wat voor moois het jou kan bieden. Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak via het contactformulier.

nieuwsbrief-baai